Gemensamma e-postadresser

Nedan e-postadresser kan användas för att skicka e-post till berörda grupper i distriktet 101SM

dr-18@lions-101sm.se Används för att skicka e-post till alla medlemmar i distriktsrådet, inkl. Zonordförande och vice Zonordförande
dr-member@lions-101sm.se Används för att skicka e-post till alla medlemmar i distriktsrådet, förutom Zonordförande
 hr@lions-101sm.se Används för att skicka e-post till alla medlemmar i Hedersrådet
 zo-18@lions-101sm.se Används för att skicka e-post till alla Zonordförande i distriktet
vzo-18@lions-101sm.se Används för att skicka e-post till alla Vice Zonordförande i distriktet
 zon1-protokoll@lions-101sm.se

zon2-protokoll@lions-101sm.se

zon3-protokoll@lions-101sm.se

 zon4-protokoll@lions-101sm.se

zon5-protokoll@lions-101sm.se

 zon6-protokoll@lions-101sm.se

Används av klubbarna och zonmöten för att skicka protokoll från klubbmöten och zonmöten via e-post till distriktsrådet och till egen zonordförande.