Utbetalda medel från hjälpkassorna i distrikt 101SM – verksamhetsåret 2017-2018

Klubbarna i respektive zon rapporterar när verksamhetsåret är avslutat.

Zoner LOKALT NATIONELLT INTERNATIONELLT TOTALT
Zon 1 1 956 168 543 947 1 257 419 3 757 534
Zon 2 372 280 164 017 125 696 661 993
Zon 3 730 515 325 956 245 619 1 302 090
Zon 4 434 514 154 908 168 844 758 266
Zon 5 460 644 174 415 166 219 801 278
Zon 6 216 480 131 535 201 915 549 930
Totalt 4 170 601 1 494 778 2 165 712 7 831 091

Diagram Utbetald hjälp 2017-2018