Conventionlotteri

 

 

                              

Lions Clubs International

Distrikt 101 SM

Information angående andelslotteriet för deltagande i Lions Convention 2018

Distriktsrådet bestämde den 22 september 2017 att arrangera ett lotteri till den internationella kongressen, Convention, i Las Vegas, USA den 29 juni – 3 juli 2018.

Denna typ av lotteri har förekommit i distrikt 101 SM i olika former under många år.

Lotteriet anmäls till MD kontoret, som efter dragning får meddelande om hur många vinnare varje distrikt har. Resan för samtliga vinnare upphandlas sedan centralt för bästa möjliga pris.

Varje andel kostar 100 kronor

Klubbens medlemmar beslutar själv hur många andelar man vill köpa och dessa är giltiga först när betalning är mottagen på distriktets bankgirokonto 143-1204 senast den 22 januari 2018 .

Vill klubbens medlemmar teckna sig för flera andelar går det bra. Ange detta på bifogad beställningssedel. Samordning bör ske av klubbens kassör.

Klubben kan således beställa ett antal andelar, som kan lottas ut inom klubben + beställning av enskilda medlemmar. Ange namn på klubb/enskild medlem vid beställning.

Word: Convention 2018 Beställning lotter Conventionlotteri 2018 namnlista

PDF: Convention 2018 Beställning lotter Conventionlotteri 2018 namnlista

Lotteriansvarig

Distriktsrådet har åtagit sig att arrangera lotteriet. Ansvarig för lotteriet är Vice Distriktsguvernören Britt-Marie Sellbrink.

Dragning av vinster

Dragning sker på Distriktsrådet den 27 januari 2018.

Vinst består av resa för två personer (ev. en person detta beror på hur mycket pengar som kommer in och på resan pris, som ännu inte är fastställt) från hemorten till Las Vegas tur och retur, transfer, aktuella flygplatsskatter, hotell med del i dubbelrum samt alla deltagaravgifter. Några måltider ingår ej.

Datum för av- och hemresa avgörs, när resan är upphandlad av Guvernörsrådet.

Antal vinster

Hur många vinster som utlottas beror på hur mycket pengar som flutit in och på resan pris, som ännu inte är fastställt.

Lotteriets adress

Lions

c/o DK Hans Folkesson,

Stationsgatan 18, 574 31 Vetlanda

mail: brev@hans-folkesson.se

Frågor om lotteriet

Kan ställas till VDG Britt-Marie Sellbrink

Mail: bsellbrink@hotmail.com

Tel:  070-5240111 , 0492-24011

 Britt-Marie Sellbrink
 Vice Distriktsguvernör

 Denna information för utskrift: Convention 2018 information (Britt-Mari Sellbrink)