Utbetalade medel från Lions Clubs distrikt 101SM hjälpverksamhet 2017/2018

(Datainsamling pågår fortfarande, zon 1,3, 5 och 6 är kompletta)  Klubbarna i respektive zon rapporterar när verksamhetsåret är avslutat. Redan nu kan vi se att förra årets resultat är överträffat.

Zoner LOKALT NATIONELLT INTERNATIONELLT TOTALT
Zon 1 1 956 168 543 947 1 257 419 3 757 534
Zon 2 302 404 127 002 119 326 548 732
Zon 3 730 515 325 956 245 619 1 302 090
Zon 4 335 902 102 312 155 610 593 824
Zon 5 460 644 174 415 166 219 801 278
Zon 6 216 480 131 535 201 915 549 930
Totalt 4 002 113 1 405 167 2 146 108 7 553 388