Bilder från DR 4, 17/18

Middag efter DR 2018-04-20, Marie Erlandsson och Dan Jönsson i samspråk med kamraterna
Britt-Mari och Sture Sellbrink, förväntansfulla inför det kommande året.
Paul Josefsson är alltid god och glad
DG Christer Johansson, DK Hans Folkesson
Marie Erlandsson, Britt-Mari och Sture Sellbrink i djup koncentration under förhandlingarna
Mera koncentration från Alexandra Castelo Branco och Margareta Linnér
IPDG Anders Hult, ZO Håkan Björk och DVN Paul Josefsson
YEC och blivande 2:e VDG Bengt Persson
DK Hans Folkesson och blivande 1:e VDG Göran “Julle” Johnsson  följer diskussionen uppmärksamt