Kriterier för Kulturstipendium på RM 2018

Lions kulturpris 2018

I dokumentet som nås via ovan länk finns kriterier och lite om förutsättningarna kring detta.
Att dela ut ett kulturstipendium till någon konstnär/grupp som är verksamma i det distrikt som har värdskapet för Riksmötet har blivit en tradition. Detta verksamhetsår blir inget undantag, och det är också därför det tillkommit en post i listan av gemensamma betalningar som ska möjliggöra detta stipendium.