GRO klargör och informerar om det upphörda samarbetet med Världens Barn

Sveriges Lions och Världens Barn                           

Till Sveriges Lions medlemmar

Mot bakgrund av att Guvernörsrådet i maj i år beslutade att inte ingå nytt avtal med Världens Barn/ Radiohjälpen from 2017, vill jag lämna följande viktiga information och klargöranden.

Läs GRO Mats Granaths hela brev: Världens Barn info GRO